SKADEFORSIKRING

Som medlem i Halsnøy IL-fotball, så er alle forsikra gjennom NFF sin avtale. Viktig å bruke den ved eventuell skade, då den gir ein god del fordeler.

Heisann alle trenera, spelera og foreldre!

Mange av dykk er nok klar over forsikringa ein har gjennom medlemskap i Halsnøy IL, men viktig info kan vera greit å gjenta.

Hva gjør en ved skade:

  1. Ved skade eller lidelse
  2. Utfør akutt skadebehandling
    1. Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 02033 for bistand
  3. Spiller registrerer skademelding på www.idrettshelse.no
  4. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
  5. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med spiller uanvhengig om det er dekning i forsikringen
  6. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
  7. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp spiller til etter gjennomført behandling 

Blir ein skada på trening eller i kamp, i regi av klubben, så er ein dekka av forsikringa. Dei som har brukt forsikringa/ringt skadetelefonen (02033) har nesten utelukka god erfaring med hjelpa dei får. Men, da er viktig at ein sjølv ringer (foresatte for dei under 18 år), då klubben ikkje kan ta kontakt på spelar/trenar sine vegne.

Klubben bistår med idrettsnummer etc om da er nødvendig (Verner Fjelland - 92654134)

Vedlagt ligg forsikringsbeviset som gjeld fram til 28.02.2018. (høgre side)

Mvh

Styret

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift